Црковниот Одбор за формирање на МПЦО во Стокхолм

Иницијативен Одбор за формирање на Македонска Православа Црковна Општина
во Стокхолм - дава извештај од

ВЕЧЕРНА БОГОСЛУЖБА

Иницијативниот Одбор за формирање на Македонска Православна Црковна Општина во Стокхолм има за чест, сите вас чеда на Светоклиментовата Мајка Македонска Православна Црква, да Вe извести дека на

Ден Сабота 19 април (Лазарева сабота) - 2008

Време 17 часот

Место Mariakyrkan Jakobsberg, Vasavägen 25 ( 100 метри од Jakobsbergscentrum och Jakobsbergs station )

Богослужбата се одржа а присуството беше на завидно ниво - прекрасно, да даде Господ уште повеќе да Не има на следната БОГОСЛУЖБА..


Истовремено сакаме да Ве потсетуваме дека главната цел на Иницијативниот Одбор е да работи за
остварување на идејата за етаблирање на сопствена Македонска Православна Црква
во Стокхолм, во кој објект покрај црковните, ке се изведуваат и други активноти со
културен, информативен, образовен или изложбен карактер.
Иницијативниот Одбор, на сите Вас Ви посакува многу среќа и добро здравје.

Жиро сметката на црквата е: 266641-0, а износот за Црковен Парохијал за 2008 година е 300 круни.

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ - ВИСТИНА ВОСКРЕСЕ