Bogosluzba vo MARIAKYRKA vo Jakobsberg

                   za posetenosta na Bogosluzhbata kazhuvaat slikite