MF DAME GRUEV - STOCKHOLM
_____________________________________________________________________

MAPA na WEB-stranata

 FACEBOOK

 

  Medlemskapet i vår FÖRENING är 250 kronor för familj och 100 kronor för ensamstående och 50 för studenter från R. Makedonien; - GIROn av MF Dame Gruev är: 614853-0.

 GIRO - жиро сметка на МF Dame Gruev - Stockholm e: 614853-0

Фамилијарна членарина изнесува 250 круни, за самец членарината е 100 круни а чланарина за студенти е 50 круни

 

 

 

Makedonija2025

    


sök