MF DAME GRUEV - STOCKHOLM
_____________________________________________________________________

    Во оваа 2009 год. се надеваме СИТЕ: Ние од управниот одбор, а и Вие сите членови, дека во интерес на сите НАС, пред се на најмладите, дека состојбата со финансирањето на друштвото, кое беше досега катастрофална лошао, оди на подобро. Само напред во НОВИ успеси а тие НАС ни доликуваат.

GIRO - жиро сметка на МF Dame Gruev - Stockholm e: 614853-0

Фамилијарна членарина изнесува 300 круни, за самец членарината е 100 круни а чланарина за сите студенти e 50 круни

Ве молам отварај те ги и другите страни а не само првата !!!

MVH                     info@gamegruev.com   

imame mozhnost od web-hotelot, na neogranichen broj na e - poshti, skoro sekoj da dobie svoja e-poshta malku pooficijalna i ne kontrolirana

Makedonija2025

    Zapali sveka za pokoj na dusata na Tose

    


sök